Ingen varer

0,00 NOK

Hva er ID-tyveri?

ID står for identitet

Din identitet framgår av en rekke ulike dokumenter du nesten alltid har med deg rundt omkring; som eksempelvis sertifikat, bankkort og pass; samt PIN-koder, logg-inn-koder, passord og digitale signaturer. Å verne din identitet handler også om vern av din person på nettet, og retten du har til ikke å krenkes eller mobbes på ulike nettsteder eller få spredt informasjon om deg selv på en ulovlig måte. Det er både dine verdier og ditt gode navn og rykte som står på spill. Vår tids åpenhjertighet og deling på nettet er stort sett av det gode. Vi er blitt mer sosiale og vi er flinkere til å holde kontakt med venner vi ikke nødvendigvis treffer så ofte fysisk. Samtidig setter vi oss vi fare for at informasjon og bilder kan komme på avveie og bli misbrukt. Med den aktive bruken av blant annet internett og nettbutikker i vårt samfunn, øker både identitetstyveri og nettmobbing dramatisk.

Identitetstyveri

Identitetstyveri oppstår når noen stjeler en annens identitetspapirer og fremstår som rette innehaver av personlige opplysninger tilhørende en annen privatperson eller selskap - med den hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet – som å skaffe seg kredittkort i ditt navn og deretter kjøpe varer og tjenester. Den som sitter igjen med regningen er deg. Det er faktisk verre enn vanlige fysiske innbrudd. Det er et ran som skjer i det stille. Som regel oppdages ikke tyveriet før det er gått over ett år.

Identitetssvindel eller -bedrageri er ervervelse av penger, varer, tjenester og andre fordeler eller unngåelse av økonomiske eller andre forpliktelser ved å utgi seg for å være en annen ved bruk av falsk identitet.

Hvordan skjer det?

Når dine personopplysninger stjeles er tyven som regel rask til å bestille mobilabonnement, booke reiser, ta opp nye lån og kredittkjøp i ditt navn, kjøpe hvitevarer, musikkanlegg eller endog ny bil!  – for dine penger. Noen bedragerere bestiller nytt kredittkort i ditt navn og får dem sendt til seg ved å endre adressen din eller ved å overvåke postkassen din og hente pinkode og kort når du ikke er hjemme.

Nedverdigende og stressende

Å få sin identitet stjålet, eller bli utsatt for ulovlig og krenkende spredning av informasjon på nettet, er sterke men dessverre mer og mer sannsynlige krenkelser av ens integritet. Og en meget stresset situasjon for mange, før alt bringes tilbake i orden. Dette arbeidet kan være utrolig tidkrevende og kanskje gå ut over ditt arbeid, for det er mange du må ha kontakt med. Du som person må selv politianmelde nettmobbingen, de ulike tyveriene og bedrageriene. Og du må selv "renvaske deg" ved å bestride krav og fakturaer som du får under stjålet identitet. Mange må i en slik situasjon legge en midlertidig sperre på sin egen kredittvurderingstilgang. Da får ingen tatt kredittopplysninger på deg, og det hindrer svindelkjøp. Men det hindrer også deg selv i å utføre handlinger som å starte et nytt abonnement eller søke om lån.

ID-tyveri er i dag noe norske myndigheter har sterkt fokus på, og det eksisterer flere gode "prosjekter" med mange involverte parter fra både organisasjoner, etater og private bedrifter. Men ting tar tid, og det er ikke enkelt å få fram gode metoder, produkter eller nettjenester som kan bidra til å stoppe ID-tyveri og-bedrageri. 

Da kan det være bra å vite at mySafety kan bidra på flere måter til å trygge din identitet, dine rettigheter på nettet, og dine eventuelle økonomiske tap eller kostnader ved å bli utsatt for bedrageri og nettmobbing og for å få ryddet opp i det. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg gjennom våre tjenester og forsikringer.