Tyveri fra ditt hjem

Få opptil 100 000 kr ved tyveri fra hjemmet ditt. Gjelder hvis noen tvinger seg inn, har tilgang til nøkkel eller rett til å oppholde seg i boligen.

Tyveri på reise

Få opptil 10 000 kr ved tyveri som skjer ved opphold utenfor hjemmet, f.eks. på hotell, vandrehjem, tog eller liknende.

Aldersfradrag

Få opptil 10 000 kr for aldersfradrag i oppgjør foretatt av et annet forsikringsselskap.

Ran

Få opptil 10 000 kr hvis noen tiltvinger seg eiendeler ved hjelp av vold eller trusler om vold.

Eget, leid eller lånt

Forsikringen gjelder uansett om du eier, leier eller låner eiendeler som blir stjålet.

Ingen egenandel

Du betaler ingen egenandel for å benytte deg av denne eller noen av våre andre forsikringer. Det gir økt økonomisk forutsigbarhet.

Hva er aldersfradrag?

En forsikringserstatning for en gjenstand tar utgangspunkt i at du skal kunne kjøpe en tilsvarende eiendel for erstatningssummen. Mange forsikringsselskap opererer i tillegg med et aldersfradrag. Dette er et beløp som trekkes fra erstatningssummen du får utbetalt på grunn av alderen på gjenstanden eller eiendelen som skal erstattes. 

For gjenstander som er ment å vare en stund, for eksempel møbler eller hvitevarer, er det vanlig at det ikke trekkes aldersfradrag de første 3-5 årene, for så å redusere erstatningsbeløpet med 10 prosent i året. Mobiltelefoner, datamaskiner og lignende erstattes derimot ofte med markedsprisen for en tilsvarende brukt eiendel. 

Med mySafety Verdisakforsikring får du dekket aldersfradraget på opptil 10 000 kr, slik at du skal kunne bekymringsfritt erstatte den stjålne eiendelen. 

Bra å vite om Verdisakforsikringen

  • Gjelder over hele verden
  • Omfatter eiendeler som du eier, leier eller låner
  • Gjelder selv om personen har rett til å oppholde seg i boligen eller har tilgang til nøkkel