ID-beskyttelse

Hvordan hjelper dere meg ved et identitetstyveri?

Har noen misbrukt din identitet, kommer din henvendelse til å bli behandlet av vår ID-beskyttelsesavdeling som starter en utredning sammen med deg. Vi hjelper deg med å bestride eventuelle krav eller fakturaer som du har fått, samt hjelper deg å tilbakestille din identitet.

Dersom du har mistanke om at du er blitt utsatt for et identitetstyveri, er du selvfølgelig velkommen til å ringe til oss, slik at vi kan hjelpe deg. Vår SperreService er åpen døgnet rundt – du når oss på 800 84 242.

Registrere

Koster det noe ekstra å legge inn flere kort og mobiltelefoner?

Nei, du kan registrere ubegrenset antall kort og mobiltelefoner og gjøre endringer så mange ganger du vil uten merkostnader.

Hvordan registrerer eller oppdaterer jeg mine kort og/eller mobiltelefoner?

Det gjør du ved å laste ned registreringsskjemaet du finner her på nettsidene, fylle det ut og sende det til oss per post. Registreringsskjemaet kan du skrive ut direkte fra hjemmesiden, under mysafety.no/kundeservice/vilkar-blanketter.

Hvordan registrerer jeg et firmakort?

Når du skal registrere et firmakort skal du skrive firmaets navn i feltet "Navn" i registreringsblanketten. I feltet for "org/personnummer" fyller du inn firmaets organisasjonsnummer (9 siffer).

For at vi skal kunne skille kortene fra hverandre ved en eventuell sperring, behøver vi også opplysning om de 4 siste sifrene i kortets kortnummer. Disse sifrene fyller du inn i feltet "KS", som står for "kontrollsifre".

Hvordan registrerer jeg mitt førerkort, pass eller ID-kort?

Du angir Vegdirektoratet/ditt lokale Biltilsyn som utsteder av førerkortet. Politiet er de som utsteder pass. ID-kort kan være utstedt av mange, f.eks banker.

 

Dersom du for eksempel mister ditt førerkort, er det Vegdirektoratet vi adresserer en tapsmelding.

Hva betyr feltet ”KS” på registreringsskjemaet?

"KS" er en forkortelse for "kontrollsiffer". Det er de 4 siste sifrene i kortnummeret (på forsiden av kortet). Dette feltet trenger du kun å fylle ut om kortet er et firmakort eller om du har flere kort fra samma utsteder, da vi må kunne skille på kortene ved en eventuell sperring.

Hva er mobilens IMEI-nummer?

Det er mobiltelefonens interne serienummer. Dette får du fram ved å taste inn koden: *#06# (stjerne, firkant, null, seks, firkant). Et annet alternativ er å fjerne dekselet, ta ut batteriet og lese av nummeret bak.

Ved hjelp av IMEI-nummeret kan man sperre selve mobiltelefonen, slik at den blir ubrukelig for andre selv om SIM-kortet byttes ut.

Hvorfor kan jeg ikke se mine familiemedlemmers registrerte kort når jeg logger inn?

Siden vi sperrer alle dine kort ved hjelp av ditt personnummer, må vi separere alle brukere. Derfor må hver person logge inn med sitt eget personnummer og passord. Et tips er å endre passordet til det samme for alle i familien når du logger inn først gang. Da slipper du å ha kontroll på forskjellige passord.

Hvorfor skal jeg ikke oppgi noen kortnummer?

Vi sperrer dine kort ved hjelp av ditt personnummer i stedet for at du skal måtte oppgi fortrolig informasjon om dine kortnummer. Derfor behøver du ikke oppgi andre opplysninger enn kortutsteder og type kort.

Sperre

Koster det noe ekstra å sperre?

Nei, det koster ikke noe ekstra å sperre dine kort eller mobiltelefoner. Du betaler for en viss periode, og i løpet av denne tiden kan du sperre dine dokumenter og gjøre endringer så mange ganger du vil.

Sperres alle kort når jeg ringer inn eller kan jeg sperre ett kort av gangen?

Selvsagt sperrer vi kun de kortene du har tapt. Når du ringer inn, får du alltid snakke med noen fra KundeService som spør hvilke kort du har tapt.

Hvordan skjer en sperring?

Inngående sperresamtale

Når du ringer til vår SperreService, er det vårt mål å besvare din henvendelse innen 30 sekunder, uansett hvilken tid på døgnet du ringer.

Gjennomgang av dokumenter og verdisaker

Når vi får en henvendelse fra deg som vår kunde, er det viktig at du oppgir dine personopplysninger eller kundenummer for at vi skal kunne gjennomføre en sperring. Sammen går vi gjennom hvilke verdisaker du har mistet og som skal sperres. Dersom du allerede har registrert dine dokumenter og verdisaker på Mine sider, går vi gjennom listen og dobbeltsjekker om alle registrerte enheter skal sperres og om det finnes tapte dokumenter eller verdisaker som ikke er registrert, og som må sperres. Dersom registrering mangler, går vi gjennom kort for kort hva kunden har tapt. Vi går også gjennom hvordan tapet er  skjedd, og hva som har hendt i sammenheng med tapet.

Avslutning av sperresamtale

Vi avslutter samtalen med deg ved å meddele at vi vil foreta sperring av alle dokumenter og verdisaker. Vi forteller deg hvilke utstedere vi kan bestille nye kort til deg hos, samt hvilke tapte kort der du eventuelt må ta personlig kontakt med utsteder for å få et nytt. Du får også beskjed om at en sperrerapport vil bli sendt hjem til deg .

Sperring av dokumenter og verdisaker 

Straks gjennomgangen er fullført, kontakter vi alle aktuelle utstedere for å sperre dine dokumenter. Skulle vi mot formodning ikke finne et dokument som du har tapt, kommer vi tilbake til deg for å forsikre oss om at det ikke er registrert hos en annen kortutsteder.

Sperrerapport 

Når sperringen er gjennomført fyller vi ut en sperrerapport, som sendes hjem til deg. I den kan du lese følgende:

  • Hvordan kom dokumentene på avveie?
  • Hvordan ble dokumentene oppbevart ?
  • Til hvilken tid og på hvilken dato ble tapet oppdaget?
  • Til hvilken tid og på hvilken dato var dokumentene sist sett ?
  • Hvilket  sted/land skjedde tapet i?
  • Er tapet politianmeldt?
  • Forsvant ID-opplysninger i sammenheng med dette?
  • Var koden til noen av kortene skrevet opp?
  • Skal/har erstatningskort blitt bestilt om mulig? 

I sperrerapporten noterer vi hvem vi har snakket med og at dokumenter og verdisaker er sperret.

Hvilket nummer ringer jeg om jeg må sperre mine kort når jeg er utenlands?

Du ringer +47 22 26 44 00 ved et eventuelt tap. Man kan dessverre ikke ringe et 800-nummer i Norge fra utlandet.

Hvor lang tid tar en sperring?

Dersom opplysningene vi har fått fra kunden er korrekte, skjer sperringen innen fem minutter. Skulle en opplysning være feil, tar vi øyeblikkelig kontakt med kunden for å kunne gjennomføre sperringen.

Kan jeg oppheve en sperring?

Nei, det kan du ikke av sikkerhetshensyn. Derimot kan du som kunde oppheve en sperring på mobiltelefoner samt ID-dokumenter. Kontakt den aktuelle utsteder for mer informasjion om dette.

Kan mySafety hjelpe meg å sperre, selv om jeg ikke har sendt inn registreringsskjema?

Ja, siden vi hovedsakelig sperrer ved hjelp av person- eller organisasjonsnummer er det enkelt å registrere kortene eller mobiltelefonene ved tapstilfellet, og deretter sperre. Men du må regne med at det tar noen minutter lengre tid, da vi først må registrere dine dokumenter.

Derfor er det alltid best at du registrerer dine kort og mobiltelefoner så snart som mulig.

Kommer jeg til en telefonsvarer utenom kontortid?

Nei, på vår sperretelefon 800 84 242 har vi personlig service døgnet rundt, året rundt.

Oppsigelse

Hvordan sier jeg opp min avtale?

Når din forsikring skal fornyes, sendes det ut et fornyelsebrev som informerer om at din forsikring starter et nytt avtaleår. Om du ønsker å avslutte din forsikring, holder det å se bort fra forsikringsfornyelsen. I henhold til forsikringsavtaleloven sies en forsikringsfornyelse opp gjennom uteblitt betaling.

 Du kommer evt. til å motta to påminnelser, men om du vil avslutte din forsikring kan du bare se bort ifra disse. Har du spørsmål,  kan du ta kontakt med vår kundeservice på tekefon 22 26 44 00 eller via e-postadressen info@mysafety.no.

Hvordan sier jeg opp min SperreService?

Du kan alltid ta kontakt med kundeservice for å få hjelp med dine tjenester eller din oppsigelse. Du når oss på telefon 22 26 44 00 eller e-post info@mysafety.no.

Dersom du har SperreService som betales månedlig, kontakter du vår KundeService, enten via e-post eller telefon. Da får du hjelp til å avslutte abonnementet slik at det ikke fornyes ved utløpet av bindingstiden. Om vi ikke får melding om oppsigelse, fornyes din SperreService for tre måneder av gangen, med fortsatt betaling månedsvis. Ønsker du å avbryte ditt abonnement i en slik periode, gjelder 1 måned oppsigelsestid.

Dersom du har forhåndsbetalt SperreService, er din SperreService gyldig ut perioden du har betalt for. Ved periodens slutt vil du få et tilbud om fornyelse, men intet krav. Vil du unngå å få tilsendt et slikt tilbud om fornyelse, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 22 26 44 00.

Betaling

Jeg har ikke fått faktura, hvorfor?

mySafety AS har fra 1. oktober 2019 blitt mySafety Försäkringar AB. Fornyer du en eksisterende forsikring eller tegner en avtale for en ny forsikring, tjeneste eller et produkt hos oss kommer mySafety Försäkringar AB til å stå som forsikringsformidler.

Hvorfor har jeg fått en påminnelse på en faktura jeg allerede har betalt?

Sannsynligvis har påminnelsen blitt sendt rett før vi fikk din betaling. Det tar noen dager for oss å få betalingen. Dersom du nylig har betalt, kan du se bort fra fakturaen. Føler du deg usikker, tar du bare kontakt med vår KundeService via mail eller telefon 22 26 44 00, så får du hjelp.

Hvor lang tid tar det før min betaling er registrert hos dere?

Det tar normalt 2-4 bankdager (hverdager) før din betaling er registrert hos oss eller hos vår betalingspartner Arvato.

Kan jeg flytte forfallsdatoen på min faktura?

Kontakt gjerne vår Kundeservice via mail eller telefon 22 26 44 00, så ser vi på muligheten for å flytte forfallsdatoen for din betaling.

Fornyelse

Hvorfor får jeg brev først nå om at min avtale er fornyet?

mySafety AS har fra 1. oktober 2019 blitt mySafety Försäkringar AB. Fornyer du en eksisterende forsikring eller tegner en avtale for en ny forsikring, tjeneste eller et produkt hos oss kommer mySafety Försäkringar AB til å stå som forsikringsformidler.

Skade

Hva gjør jeg dersom jeg kommer ut for en skade?

Dersom skaden omfattes av mySafetys forsikringer, må du så fort som mulig anmelde skaden til mySafety. Skaden anmeldes ved at du fyller ut en skadeanmeldelse og sender den sammen med nødvendige dokumenter. Skadeanmeldelsen kan du gjøre direkte på nettet eller du kan laste ned skjemaet og sende inn

Hvor skal jeg sende min skadeanmeldelse og nødvendige dokumenter?

Skriv til: mySafety Försäkringar AB Box 27142, 102 52 Stockholm, Sverige. Gir skaden rett til erstatning, betaler vi til det kontonummeret som er angitt i skadeanmeldelsen. Kontroller derfor at dine kontoopplysninger er korrekte.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på 22 26 44 00 eller info@mysafety.no. Behandlingstiden for skadeanmeldelser er maksimum én måned med forbehold om at det er nødvendig med komplettering av opplysninger.

Forsikringsformidling

Hva innebærer det at mySafety er tilknyttet en forsikringsagent?

mySafety er tilknyttet forsikringsagenten Moderna Försäkringar. Dette innebærer at Moderna Försäkringar har kontrollert at mySafety tilfredsstiller alle legale krav for at få drive forsikringsformidling. Virksomheten overvåkes av finanstilsynet i Norge og Finansinspektionen i Sverige, som er tilsynsmyndighet for tilknyttede forsikringsagenter i Sverige. mySafetys lisens innebærer at mySafety får formidle utvalgte skadeforsikringer.

Nøkkelbrikke

Hvordan utbetales finnerlønnen?

Når du har funnet mistede nøkler, ringer du til oss og oppgir serienummeret på nøkkelbrikken, ditt navn og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg. Straks de funnede nøklene er kommet inn til oss, kontakter vi deg for utbetaling av finnerlønnen.

Hva skjer om jeg mister mine nøkler?

Ved hjelp av ID-nummeret på din nøkkelbrikke kan vi ta kontakt med deg og sende nøklene i rekommandert brev. På nøkkelbrikken er det en instruks til finneren, som oppfordres til å sende nøklene til oss, slik at vi kan sende dem videre til deg så raskt som mulig.

Finneren mottar finnerlønn som bekostes av oss.

Hvorfor må man oppgi sitt personnummer når man skal bruke en Nøkkelbrikke?

Nøkkelbrikken kobles til rett eier via vår registrering av ditt personnummer. På den måten sikrer vi at rett person får rett nøkler. Henter man ut nøklene hos Politiets hittegodsavdeling, må man derfor også kunne legitimere seg for å få hentet ut sine gjenfunnede nøkler.

Jeg har funnet nøkler med Nøkkelbrikke, hva gjør jeg?

Dersom du skulle finne et nøkkelknippe med vår Nøkkelbrikke på, ber vi deg om å sende det til oss så raskt som mulig. Du kan legge det rett i nærmeste røde postkasse. Et annet alternativ er å levere nøklene på nærmeste politistasjon.

Både Posten Norge og Politiet vet hvor de i sin tur sender nøklene til oss i mySafety. Finnere vil motta finnerlønn.

Hvor mange får tilbake sine nøkler?

Så mange som 9 av 10 som benytter seg av vår nøkkelbrikke får tillbake sine nøkler.

Hvor stor er finnerlønnen når man leverer inn nøkler eller tapte verdisaker?

Finnerlønnen er kr 100,- som settes inn på din konto.

Hvordan får jeg tilbake mine nøkler?

Ved hjelp av ID-nummeret på din nøkkelbrikke kan vi ta kontakt med deg og sende nøklene til deg i rekommandert brev. På nøkkelbrikken ser du en instruks for finneren.

Finneren bes sende nøklene til oss, slik at vi kan sende dem videre til deg så raskt som mulig. Finneren mottar da finnerlønn, som bekostes av oss.

Vilkår

Hvor finner jeg vilkårene for min forsikring?

Som ny kunde får du tilsendt våre villkår sammen med din startpakke. Her på nettet finner du samtlige vilkår på nettsidene til de ulike forsikringene. Bruk toppmenyen til å finne frem til din forsikring.