Opptil 5 000 kr

Uansett om skaden er stor eller liten, kan du få erstatning på 5 000 kr per år.

Gjelder over hele verden

Erstatning ved bl. a. tyveri, skade eller tap, uansett hvor i verden du befinner deg.

Gjelder for alle mobiltelefoner

Uansett modell eller produsent.

Hvorfor må du betale egenandel?

De aller fleste forsikringene har en tilleggsavgift eller -kostnad som kalles egenandel. Dette innebærer at den som har tegnet forsikringen må betale en avgift for å få utbetalt erstatning for skaden.

Grunnen til at egenandel benyttes i forsikringsbransjen er blant annet for at du som forsikringstaker skal ta ekstra godt hånd om dine eiendeler, da det vil koste deg noe å benytte deg av forsikringen.

Egenandelen kan være en uventet ekstrautgift når uhellet først er ute. Med våre egenandelreduksjonforsikringer har du full kontroll på denne delen av økonomien.